Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wniosły swoją dobrowolną pracę oraz zaangażowanie (również finansowe), by ta publikacja mogła powstać:

Marzennie Opoka-Szewc za udostępnienie twórczości Tomka
Małgorzacie i Remigiuszowi Gaust za udostępnienie zdjęć i wspomnień o Tomku

Artystom, którzy we własnym zakresie przygotowali i nagrali poszczególne utwory:

Johanowi Meijerowi
Tomkowi Olszewskiemu
Andrzejowi Koryckiemu
Waldkowi Mieczkowskiemu
Romanowi Roczeniowi


zespołom:
Banana Boat
EKT Gdynia
Krzysztofowi Jurkiewiczowi
, Mariuszowi Kamperowi & Słodkiemu Całusowi od Buby

Panu Prezydentowi Tomaszowa Mazowieckiego, Rafałowi Zagozdonowi, miastu Tomaszów Mazowiecki i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim za sfinansowanie części kosztów produkcji wydawnictwa.

Właścicielom studiów nagrań, którzy poświęcili swój czas i umiejętności, by zarejestrować w sposób profesjonalny to, co przygotowali Artyści:
Mariuszowi Mariaszkowi Wilke
Piotrowi Fajerowi Iwańczukowi
Jurkowi Filarowi


Radosławowi Paszkowskiemu (Paleta-Art), który opracował graficznie i przygotował do druku całą publikację;

Osobom, które wniosły swój wkład finansowy w jej powstanie, a szczególnie przyjaciołom Tomka:
Johanowi Meijerowi (Nederossi) i Clasowi Röhlowi

oraz:
Annie Michalski
Mirosławowi Pawluczukowi
Pawłowi Markowi Rylikowi


Ponadto:
Adamowi Yadze Jarzynie za pomoc organizacyjną i finansową
Jagnie Piechowiak za research
Kasi Byks za stronę internetową i przygotowanie promocji projektu